Känner du att tiden rinner iväg bakom skärmen.  Vill du göra plats för aktivitet och vänner IRL  Hitta vägar till bättre sömn, mindre konflikter och mer av det du själv behöver eller bara få tiden att räcka till. Balans mellan studier/arbete, fritid och sömn. Oavsett utmaning, är du långt ifrån ensam. Coachomatens styrka är att  snabbt synliggöra hur mycket tid vi lägger på saker som inte får oss att må bra och hur vi snabbt kan ta ansvar för en förändring. I Coachomaten kan vi känna igen oss i  andras utmaningar och bidra med egna, för att fokusera på lösningar som förverkligar det vi föresatt oss. Ibland räcker det med att medvetandegöra, andra gånger behöver vi arbeta i fler steg.  
  • Live Event - Boka Coachomaten dit du vill ha den eller se under fliken event. Hur Coachomaten kan gå till ser du i två minuters filmen nedan
  • Utbildning  / Handledning - För dig  som verkar bland unga eller utbildar dessa
  • Creative Floor  Skriv och gå på utan kladd. Beställ eller måla själv. Använd Writeyboard färg och erasepennor i neon, komplettera med Writeyboard. Vid beställning uppge Coachomaten och du får 20 % rabatt. Writeyboard skänker ytterligare 20 % till Cochomaten.

Stödj Coachomatens ungdomsarbete!

Är dina medarbetare unga/ föräldrar /mor- farföräldrar, kanske är det något just ni behöver förändra? Varje bokning ger en street coaching för unga.
  • Boka den interaktiva förändringsföreläsningen "Skriv där du står",  inkluderar en introduktion i verktyget Coachomaten.
  • Pro bonos - Ge Coachomaten förutsättningar att verka i ditt kvarter. Det kan handla om en lokal som tillfälligt står tom, en yta som annars inte används optimalt men det finns ett flöde av unga och/eller andra som påverkar/ verkar i ungas vardag. Ett kollaborativt event där en del av intäkten går till Coachomaten. Det kan också vara en plattform eller teknisk support för att utveckla digitalt
  • Huvudpartner - långsiktigt finansiellt samarbete gör att Coachomaten kan  erbjuda kontinuerliga pop ups samt utbildning / handledning inom elevhälsa, idrotts- och annan fritidsverksamhet (utan att fastna i långa beslutsprocesser och bristande resurser när behov är uppenbara). 
  • Swisha ett bidrag direkt för att visa ditt stöd, hashtagga gärna #Coachomaten med en rad om varför jag behövs. Pinga (@namn) på en plats du vill tipsa / vill att Coachoamen besöker.  Swiss 070 798 44 29
Kontakt