coachomaten_annie_loof_jarvaveckan

Varför behövs Coachomaten – Järvaveckan

8-11 timmar om dagen tillbringar barn i skola och på fritids, 7 timmar i snitt per dag bakom en skärm. Samtidigt har gränserna mellan ungas uppfattning om den fysiska världen och den på internet suddats ut. Medan merparten vuxna fortsatt tror att barn kan skilja på vad som är vad. 2008, släppte Medierådet en rapport som visar att unga mår dåligt av allt grovt våld som sköljer över de. Av anmälda brott på internet, läggs 96 % ner. Folkhälsomyndighetens rapport bland 16-29- åringar visar att 40 % varit med om en sexuell handling mot sin vilja, varav tjejer 54 % och killar 27%. En tredjedel efterlyser kunskap om hur man får en relation att fungera. Vi vuxna behöver fundera över vilka budskap unga matas med idag och hur vi själva kan bidra i arbetat med att skapa mer balans i ungas liv, inte mindre. Det gäller både dig som är förälder och du som på något sätt påverkar unga i ditt arbete eller beslutsfattande. Vad och av vem lär barn och unga idag om relationer är något vi alla behöver fundera på, när skolan fokuserar på teoretisk undervisning, fritids skär ned med tvåtredjedelar från åk fyra och en av tre unga har separerade föräldrar i storstäderna. Vi föräldrar är borta från våra barn större delen av vår vakna tid och far- och morföräldrar bor efter urbaniseringens intåg, inte i vår närhet. Efter privatiseringsvågen har även barnen i området spridits i olika skolor eller sprids allteftersom de bereds plats i de mest eftertraktade skolorna. Vi behöver arbeta tillsammans om vi ska lyckas vända tåget av den nedåtgående spiralen av ungas ohälsa som kryper allt längre ner i åldrarna.

I de relationsskapande samtal och aktiviteter jag arbetat med och utbildat i, kan unga enskilt och i grupp praktisera strategier de kan använda på daglig basis, för att möta till exempel stress, skärmberoende, fysisk inaktivitet och aggressioner. Med avstamp i ungas egen vardag, engagerad elevhälsovårdsperonal och en av Sveriges ledande experter inom ungas psykiska hälsa, Sven Bremberg, finns den validerade och licensfria metoden som 35 niondeklassare varit med och utvecklat. Välfungerande men används ändå inte och är så svår att hitta att till och med Folkhälsomyndigheten, där den tidigare låg, har svårt att hitta den.

Var vill du se Coachomaten: +46 (0)70 798 44 29

Dela berättelsen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på print
Dela på email