The happy maker at Sweden Demo Day

Sweden Demo Day, samverkansprojektet mellan Startup-Sweden, offentliga och privata investerare som entreprenörsdrivna Wellstreet och huvudsponsorerna Tillväxtverket, Vinnova, Internetstiftelsen i Sverige och Business Sweden.

Läs mer
Learning Labs krossar inga drömmar

Med inte mer än jag kan bära för att bygga ännu en ny version av Samtals Coachomaten. tar jag plats för att fantisera och laborera, för att försöka hitta sätt att ta oss till en framtid vi själva vill leva i – tillsammans.

Läs mer