FÖR ATT DELTA I COACHOMATEN ONLINE:
  • Markera och kopiera koden: CoachSteg1  (för nivå Uppföljning använd kod: CoachSteg2)
  • Klicka på länken till passande grupp ovan, klistra in koden i fältet som du kommer till 
(det tar dig till Coachomaten online).
  • FRÅGA / SVARA: Klicka "Manage Participant", välj "Raise Hand ", invänta din tur. Inte sällan dyker det du tänkte på upp, även om det inte skulle hinna bli din tur den här gången, är just igenkännings effekten det som är Coachomatens styrka - där lyssna och lära av andra ger lika mycket. 
  • TIDSÅTGÅNG: 15 till 40 min, du avslutar när du känner dig klar med att ta ett första steg.
  • EFTER: Fyll i utvärderingen, skriv  gärna en kort rad i kommentarsfältet om varför #Coachomaten behövs / vad den gett dig.
  • COMMUNITY:  Här växer tips och verktyg fram utifrån behoven som inspiration och stöd på vägen, för dig som tagit första steget.

Coachomaten använder Zoom som onlineplattform - öppen för dig som vill ha stöd i att identifiera fallgropar och stöd på vägen för:
  • Fler hälsofrämjande aktiviteter eller tid för återhämtning
  • Bättre kontroll över ditt liv
  • Högre självkänsla
  • Tillgång till ett verktyg du kan använda dig av på daglig basis