De allra flesta kommer igång med ett första steg, i en riktning mot sundare vanor redan på plats. Skulle du ändå behöva mer stöd finns jag alltid tillgänglig online MÅNDAGAR  KL. 20  Passar inte tiden önska i formuläret nedan. 

Coachomaten använder Zoom som onlineplattform. För att delta. 
Markera och kopiera koden:  CoachSteg2, klicka på måndagslänken ovan, klistra in i fältet du kommer till.  Här möter du mig personligen. 

COACHOMATEN
  • Fler hälsofrämjande aktiviteter / tid för återhämtning
  • Bättre kontroll över ditt liv
  • Högre självkänsla
  • Tillgång till ett verktyg du kan använda dig av på daglig basis