Lotte Johansson - Grundare / Coach / Utbildare / Facilitator

Grundare och coach Lotte Johansson har arbetat med olika målgrupper inom elevhälsa och drive in idrott. Praktiserar Coachomaten på offentliga platser för att snabbt nå de grupper som annars kanske inte ber om eller får hjälp. Målet är att implementera Coachomaten inom hela utbildnings- och fritidssektorn, för att bidra till att vända trenden av ungas ohälsa.  Lotte har även producerat film om vikten av relationsbyggande ämnen i skolan, en ventil för känslor som annars skulle kunna bli destruktiva. Den skolan fick i år priset som Årets Peppare. Fritt utan vakter följde och dokumenterade jag vardagslivet på några av Sveriges högsäkerhetsanstalter, inklusive Österåkers fångteaterensemble, specialavdelningar som psykiatri, Adhd, program och utslussningsverksamhet, där fysiska aktiviteter som gym, dagliga promenader, grupp- och kreativa aktiviteter motverkade depression och våld. Även modererat samtal med Galleri Duerr på Lydmar, podcastar och faciliterar.

Talat på Pecha Kucha - 20 slides á 20 sekunder:  Första gången om vikten av gemensamma pausaktiviteter för sammanhållning, återhämtning, fokus och energi. Andra gången om  samtal och strategi över generationsgränser för ungas hälsa och tredje gången 6 mars om utvecklingen av Coachomaten.


Utbildning (relevant)

 • Hälsopedagog barn/ungdom


 • Yoga för barn + Yoga för ungdom 


 • Du Bestämmer - hälsovägledning för unga

 • 
Coachande ledarskap

 • 
KASAM (Känslan av sammanhang) /Salutogent ledarskap

 • 
Coerver Coaching för tjejer

 • 
Idrottsledarskap


 • FAR ledare steg 1 & 2 inkl. MI

 • 
Baskurs barn & ungdom 1 & 2

 • Socialt arbete 


 • Humanistisk-samhällsvetenskaplig grundkurs 


 • Dramaworkshops

 • Praktisk Projektledning

 • ACA 12 steg (självledarskap)

  Även utbildad i praktisk projektledning (KTH distans), reportage (Tollare) och film (Kulturama)


Sagt om Lotte 

"Det bästa var att få känna  att man inte är ensam. Äter mer regelbundet, nyttigare, är mer i skolan, får bättre resultat på proven och tränar på fritiden” //Högstadieelev som inte hade varit med på skolidrotten sen åk 4

”Första gången jag sett den här tjejen glad” //Mentor till elev på högstadieskola

"Varför har ingen lärt mig det här förut?" / Ung vuxen

”Vilken bra utbildning. Den här kan jag applicera direkt i mitt arbete” /Skolsköterska

”Jag har egentligen ingen budget eller tid för detta men de här eleverna kommer ändå att kosta pengar om vi inte tar tag i det nu och jag ser redan positiva resultat från vår pilotgrupp” /Rektor på högstadieskola

”Egentligen inte vårt budgetansvar att vara med och bekosta verksamhet på skoltid men jag tror att vi måste samverka mer skola-fritid om vi ska nå de här eleverna” //Fritidschef

”Bra metod, jag hade egentligen inte tid att ingå i pilotgruppen, men de här verktygen kan jag nu använda på fler elever i mitt dagliga arbete” //Skolsköterska på högstadieskola

”Ett visuellt program som är lätt att förstå” //Skolhälsovården

”Det här borde finnas på alla skolor” //Ansvarig utbildningsnämnden

”Kan man klona dig ”” //Ordförande socialnämnden

”Bästa föreläsningen på länge. Det här kan jag använda mig av på mina egna barn också”  //Fältassistent

"Vilken produkt!" // Chef för affärsutveckling, Svenska Mässan

"Superläcker" // General Manager GT30

 Coachomaten_Dannyjpg