Om Lotte

Grundare och coach Lotte Johansson har arbetat som praktisk motivatör för olika målgrupper inom elevhälsa och drive in idrott, allt från högpresterande till unga i riskzonen. Lotte har arrangerat allt från fullsatta workshops i Almedalen, till att tala på Pecha Kucha Night – första gången om vikten av gemensamma pausaktiviteter för sammanhållning, återhämtning, fokus och energi. Andra gången om samtal och strategi över generationsgränser för ungas hälsa och tredje gången om hur och varför hon liveprotypade fram Coachomaten med gatukrita. Lotte modererar och spelar ibland in samtal, de hittar ni under fliken “Media”, tillsammans med berättelser om allt det positiva som sker i Coachomaten.

Lottes mål med att praktisera Coachomaten på offentliga platser, är att nå de grupper som annars har svårt att be om eller få hjälp, fram till att Coachomaten finns tillgänglig som ett vardagsverktyg inom utbildnings- och fritidssektorn. I sitt arbete med att förebygga och vända trenden av ungas ohälsa, söker hon ständigt samverkanspartners som på olika sätt blir “Coachomatens vänner”. Under företag respektive utbildning får du veta hur du kan bidra till detta, samtidigt som du ger dina medarbetare tillgång till det universala verktyget som hjälpt såväl unga som vuxna.

Lotte är utbildad i Coachande ledarskap, FAR (inkl. MI) samt i ett forskningsbaserat coachingverktyg, där utvärderingarna visar, förutom att deltagarna verkligen kommer, att de har:

 • Fler hälsofrämjande aktiviteter
 • Bättre kontroll över sina liv
 • Högre självkänsla
 • Tillgång till ett verktyg de kan använda sig av på daglig basis

Utifrån det programmet har Lotte utvecklat ett komprimerat street-talk-verktyg – ”Samtals Coachomaten”, där coachande frågor synliggör hur mycket tid vi lägger på saker som inte leder till välmående och hur vi kan skapa konstruktiv förändring, där igenkänningsfaktorn blir Coachomatens främsta styrka.

Innan Lotte började arbeta förebyggande gjorde hon film om sociala frågor som vikten av kreativa och relationsskapande ämnen i skolan. Samma skola hon filmat 20 år tidigare, fick 2018 priset som “Årets Peppare” av kronprinsessparet. I nästa film sökte hon svar på var destruktiva känslor som inte får utlopp tar vägen. Fritt utan vakter följde hon vardagslivet på några av Sveriges högsäkerhetsanstalter, inklusive Österåkers fångteaterensemble, specialavdelningar som psykiatri, programverksamhet, ADHD forskare samt utslussning, där övning i fysiska- och kreativa gruppaktiviteter motverkade depression och våld. Tillsammans med SVT gjorde hon en film om att leva i fängelse och hur vi skulle kunna göra institutionsvistelsen till en vändpunkt.

Lotte har två egna ungdomar som båda studerar. Fritiden tillbringar hon gärna i naturens olika element men uppskattar lika mycket lekfull samvaro. “Att kunna vara i sig själv är viktigt men det är i trygg gemenskap vi växer. Ofrivillig ensamhet är vår tids största trauma.”

Utbildning (relevant)

 • Coachande ledarskap
 • KASAM (Känslan av sammanhang) /Salutogent ledarskap
 • Coerver Coaching för tjejer
 • Hälsopedagog barn/ungdom
 • Yoga för barn, yoga för ungdom
 • Du Bestämmer – hälsovägledning för unga
 • Dramaworkshops
 • Praktisk Projektledning
 • ACA 12 steg (självledarskap)
 • Idrottsledarskap
 • FAR ledare inkl. MI
 • Humanistisk-samhällsvetenskaplig grundkurs
 • Masterclass decentalized organisations
 • Reportage och film

En kort film som spontanfilmades av Skolvåren under Almedalsveckan, visar hennes agila arbetssätt ute på fältet.

Följ Lotte