6 frågeboxar och ett 24 timmars hjul. I takt med att deltagarnas möjliga lösningar och fallgropar på vägen visualiseras, blir igenkänningseffekten Coachomatens främsta styrka för att uppnå balans

Enkelt Kraftfullt Interaktivt

Lotte Johansson, utbildad i visuellt berättande och coachande ledarskap, har arbetat med event, med unga i riskzonen såväl som högpresterande

Lotte berättar hur och om Coachomatens positiva effekter

Spela videoklipp