SCROLL DOWN FOR SWEDISH

Most people get started with their first step towards healthier habits already in place. Should you need more support, I'm available online MONDAYS 8. Time requires in the form below. To participate  the online platform Zoom: Select and copy the code: CoachSteg2, click on the Monday link above, paste in the box that appears. Here you meet me personally, so nothing pre-recorded.

Do you need a concrete tool in your everyday work with young people? You are far from alone. Why not book Coachomaten to your municipality / association / school / leisure activities /events /cityplanning. Nothing is to small or to big for Coacomatens crossthinking design. If you want to have your own Coachomat installation on site. The floor and the walls can be built in different sizes and for different spaces . The color can be used without tack, washed easily without traces.

 • ASSIGNMENT EDUCATION
 • ONLINE BASIC EDUCATION (for those who already work with young people as a curator, school nurse, specialist teacher or the like). 40 min
 • SUPERVISE in group. Please fill out form below with request for available dates and time or simply call.

Behöver du ett konkret verktyg i ditt arbete med unga. Du är långt ifrån ensam. Vill du boka Coachomaten till din kommun / förening / skola / fritidsverksamhet. Vill du ha en egen Coachomaten installation kvar på plats går det bra att beställa. Golvet kan byggas hur stort som helst. Texten går att gå på utan kladd, tvättas enkelt bort utan spår. 

 • UPPDRAGSUTBILDNING
 • ONLINE GRUNDUTBILDNING (för dig som redan arbetar med unga som kurator, skolsköterska, specialpedagog eller liknande).
  40 min
 • HANDLEDNING i grupp (för dig som gått grund)

De allra flesta kommer igång med sitt första steg mot sundare vanor redan på plats. 


UPPDRAGSUTBILDNING:  För elevgrupper som behöver gå djupare, hitta en känsla av sammanhang
Alltför många unga ”hamnar” i situationer de egentligen inte vill vara i. För att de tror att det är så det ska vara, att det är det som förväntas. För att de inte har mod att säga vad de vill och inte vill eller helt enkelt saknar verktyg. Något vuxna inte alltid är medvetna om, har tid för eller vet hur de ska tackla. För att ge unga verktyg att hantera grupptryck skapade 36 ungdomar tillsammans med ledande personer inom folkhälsa som Sven Bremberg och ett engagerat elevhälsoteam, en licensfri och validerad vägledning för unga att uppnå hälsa. Hälsovägledningen hanterar allt från grupptryck, stress, dålig kosthållning och sömnbrist till inaktivitet och skärmberoende. Metodprogrammet utgår från ungas individuella behov och är fördelat på sex träffar á 45 minuter. Gruppträff 2 och 3 utgår ifrån behovet i gruppen, ofta på teman som identitet och relationer (30% av tillfrågade 16-29 åringar efterlyser enligt Folkhälsomyndigheten mer kunskap om hållbara relationer).  Programmet utvärderas kontinuerligt av deltagande elever och resultaten visar att deltagarna har:

 • Fler hälsofrämjande aktiviteter
 • Bättre kontroll över sina liv
 • Högre självkänsla
 • Tillgång till ett verktyg de kan använda sig av på daglig basis


Du får också lära

 • Hur du når de elever som drabbats av psykisk ohälsa, inte deltar i idrott, etc.
 • En verktyg för att uppnå sundare vanor
 • Hur utbilda personal framgångsrikt i metoden
 • Hur du själv kan starta en grupp.

Manualen inkl. utvärdering, ingår för att du ska kunna implementera hela eller delar av metoden direkt i ditt arbete med unga.


Upplägg

 • 1 introduktion online á 40 min
 • 3 gruppsessioner på plats med elevgrupp om max 6-8 elever inkl. dig som är med och leder gruppsessionerna (45-60 min/gång).
 • 
Elevcoaching mellan varje gruppmöte, enligt Coachomatens modell (20-40 min).