Utbildning

Behöver du konkretare verktyg i ditt arbete med unga? Coachomaten är ett kraftfullt verktyg som förändrar och förenklar från dag ett utan att bli ytterligare en arbetsbörda.

Utbud av workshops och handledning

 • Introduktion: Interaktiv föreläsning för dig som redan arbetar med unga. 60 min.
 • Gatukritad workshop, live på gården med personal/elever. Halv/heldag, drop-in (inkl. introduktion).
 • Grupphandledning – för dig som deltagit i ovanstående (ges även online)
 • Egen Coachomaten-installation. Utifrån utrymme och behov, företrädesvis tillsammans med t ex. vaktmästare och elever bygger vi en lämplig installation, för att alla ska känna ägandeskap och värna om Coachomaten.

Uppdragsutbildning

För dig som leder grupper och behöver gå djupare. För dig som har elever som behöver hitta en känsla av sammanhang, utbildar jag i en forskningsbaserad metod, utvecklad av Sven Bremberg, Elisabeth Arborelius, ett elevhälsoteam och 36 ungdomar.

Hälsovägledningen som utgår från behoven hanterar allt från grupptryck, stress, dålig kosthållning och sömnbrist till inaktivitet och skärmberoende. Metodprogrammet är fördelat på tre träffar á 45-60 minuter. Under gruppträff 1 är temat – Vad är hälsa, såväl fysisk, psykisk som social. Gruppträff 2 och 3 utgår från behoven i gruppen, vanliga teman är identitet och relationer.

Programmet utvärderas enligt medföljande mall av deltagande elever. Resultaten visar att deltagarna har:

 • Fler hälsofrämjande aktiviteter.
 • Bättre kontroll över sina liv.
 • Högre självkänsla.
 • Tillgång till ett verktyg de kan använda sig av på daglig basis.

Det här får du lära dig

 • Hur du når de elever som drabbats av psykisk ohälsa.
 • Hur du fångar upp dessa elever.
 • Ett verktyg för att uppnå sundare vanor.
 • Korta aktiviteter som varvas med reflektionsövningar.
 • Hur du själv kan starta en grupp.
 • Hur du framgångsrikt utbildar personal i metoden.

Manual inkl. övningar samt utvärdering ingår för att du ska kunna implementera hela eller delar av metoden direkt i ditt arbete med unga.

Upplägg

 • Halvdag om 4 h, alternativt 3 gruppintroduktion á 90 min (material läses in på förhand).
 • 3 gruppsessioner med elevgrupp om max 6-8 ungdomar per grupp + max två från er som vill leda egna grupper. Jag finns med som startup och interaktivt stöd. 60 min/gång.
 • Elevgruppcoaching mellan varje gruppmöte enligt Coachomatens modell, 20-40 min (kan göras online).

Halvdag kan med fördel avslutas med olika fysiska aktiviteter utomhus tillsammans med t ex. idrottslärare för att inspirera till rörelseglädje för olika nivåer.

Gör en intresseanmälan