Om Lotte

Lotte Johansson, initiativtagare till Coachomaten, visuell kommunikatör, moderator och coach. Fokuserar främst på relationsskapande, hälsofrämjande aktiviteter samt demokratiska grupprocesser.

”Jag har arbetat som praktisk motivatör för olika målgrupper inom elevhälsa, skol- samt drive in idrott, med allt från högpresterande till unga i riskzonen. Men också faciliterat Open Space workshops i Almedalen och talat på Pecha Kucha Night – första gången om gemensamma pausaktiviteter för sammanhållning, återhämtning, fokus och energi. Andra gången om samtal och strategi över generationsgränser för ungas hälsa och tredje gången om hur och varför jag liveprotypade fram Coachomaten med gatukrita.

Jag modererar och spelar ibland in samtal i min jakt på goda förebilder, några hittar ni under fliken “Media”, tillsammans med bildberättelser om allt det positiva som sker i Coachomaten.

Att etablera kontakt och bygga förtroenden är något jag lärt under år av intervjuer och samtal, ofta under svåra förhållanden, men också i mitt arbete i skolan som motivatör, samt under olika event under Coachomatens utveckling, som Design Week Stockholm, Järvaveckan, Learning Labs och Skolfoum men också i Nice och i Malaga.

Mitt mål med att praktisera Coachomaten på öppna ytor, är dels att skapa ytor för samtal men också att lyfta frågor och visa på att det finns verktyg som fungerar. Med hjälp av igenkänningsfaktorn når Coachomaten målgrupper som annars har svårt att få hjälp. I sin egen takt kan alla närma sig Coachomaten.

Precis som många av de jag möter, vill jag att Coachomaten ska finns tillgängligt som ett vardagsverktyg inom utbildnings- och fritidssektorn men också inom företagskulturer, med många unga som en fast installation i en foajé eller på en spontanyta i kvarteret, ungefär som ett stort schackspel i en park.

I mitt arbete med att förebygga och vända trenden av ungas ohälsa, söker jag ständigt samverkanspartners som på olika sätt kan bidra till att fler får tillgång till verktyget Coachomaten. Det görs enklast genom att boka ett event, en utbildning eller en interaktiv föreläsning.

Under fliken ”Event” respektive ”Utbildning” finns mer information om hur det går till och vad det kostar, att få tillgång till det universala verktyget som hjälpt såväl unga som vuxna. Ett annat alternativ är att donera medel för den öppna street-talk verksamheten, känn dig fri att önska en plats samtidigt. 

Coachomaten kan göras med allt ifrån gatukrita, jätte post-its och blackboardvägg till storbildsskärm i en jätteaula men den kan också målas som en fast installation, i form av ett golv i entrén till en temadag, i foajén eller som en fast installation. Jag utgår alltid från platsen och behoven bland människorna runt den, men grunderna är desamma.

Innan jag började arbeta förebyggande gjorde jag film om sociala frågor som vikten av kreativa och relationsskapande ämnen i skolan. Samma skola jag filmat, fick 2018 priset som “Årets Pepp” av kronprinsessparets fond “Generation Pepp”.

I nästa film undersökte jag var destruktiva känslor som inte får utlopp tar vägen. Fritt utan vakter följde jag under två filmproduktioner, vardagslivet på några av Sveriges högsäkerhetsanstalter, inklusive Österåkers fångteaterensemble, specialavdelningar som psykiatrin, programverksamhet, ADHD forskning samt utslussning, där övning i fysiska- och relationsskapande gruppaktiviteter motverkade depression och våld. Tillsammans med SVT gjorde jag en uppföljande film om hur institutionsvistelsen skulle kunnat bli en vändpunkt, den visades fyra gånger i SVT/SVT Europa.

Jag har två egna ungdomar, ena studerar på KTH, andra går en praktisk utbildning.

Min egen dröm sträcker sig från vattenrädsla och tummen mitt i handen till att ta hand om och segla min egen båt, Play and Loss, en legendarisk one-of halvtonnare som vann sitt första segelrace i Grekland, samma år hon byggdes.

Att kunna vara i sig själv är viktigt, men det är i trygg gemenskap vi växer. Ofrivillig ensamhet och stillasittandet, är en av vår tids största trauman, därför uppfann jag Coachomaten, en plats där vi talar om saker. En plats där vi går från ord till handling. Ett konkret verktyg som förändrar från dag ett.

För att alla verkligen ska kunna få tillgång till Coachomaten, utgår jag från ideella verksamheters budget och konstruerar en Coachomaten installation utifrån de ekonomiska ramar som råder och platsen vi befinner oss på. Fyll i formuläret nedan eller ring 073 663 12 65” 

Utbildning (relevant)

 • Coachande ledarskap
 • KASAM (Känslan av sammanhang) /Salutogent ledarskap
 • Coerver Coaching for girls
 • Hälsopedagog barn/ungdom
 • Yoga /Avspänning för barn och ungdom
 • Hälsovägledning för unga
 • Dramaworkshops
 • Praktisk Projektledning
 • ACA 12 steg (självledarskap)
 • Idrottsledarskap
 • FAR ledare inkl. MI
 • Humanistisk-samhällsvetenskaplig grundkurs
 • Masterclass decentalized organisations
 • Hållbara gemenskaper 
 • Reportage, foto och film.

  Mina första arbeten var som barnflicka och i restaurangbranschen,  från golvet till praktiskt ledarskap.

En kort film som spontanfilmades av Skolvåren under Almedalsveckan, visar hennes agila arbetssätt ute på fältet.

Följ Lotte