Behöver du ett konkretare verktyg i ditt arbete. Som  fungerar lika bra för att utveckla hälsosamma livstilsvanor som för att uppnå ett specifikt mål eller mötas i olika frågor. Coachomaten är ett kraftfullt verktyg som förändrar och förenklar från dag ett, utan att bli ytterligare en arbetsbörda, i en kanske redan tuff vardag.

Utbildning /
Handledning

 • Intro: Interaktiv föreläsning. 40 min.          
 • Workshop, live-intro med personal/elever, inkl. Coachomaten installation. Väggyta: 6 x 3 m alt. en slät yta på skolgården.
  Tid: 1 h per grupp eller drop in, halv eller heldag. 
 • Grupphandledning – för dig som deltagit i ovanstående, på plats eller online. 40 min.

  Pris 
  Per h: 3 500 kr 
  Halvdag: 7 000 kr
  Heldag: 10 000 kr
  Kvarvarande installation från + 1000 kr

Uppdragsutbildning

För dig som leder grupper, som behöver gå lite djupare, håller finns en validerad, licensfri metod, utvecklad av Sven Bremberg och Elisabeth Arborelius, tillsammans med ett elevhälsoteam samt 36 unga.

Metoden hanterar allt från grupptryck, stress, dålig kosthållning och sömnbrist till inaktivitet och skärmberoende.

Upplägg

 • 3 Gruppträffar á 45-60 minuter.
 •  Träff 1 – Vad är hälsa – fysisk, psykisk, social.
 • Gruppträff 2 och 3 utgår från behoven i gruppen, vanliga teman är identitet och relationer.
 • Coachning av elever mellan varje gruppmöte, enligt Coachomatens modell, 20-40 min, live eller online.

Programmet utvärderas enligt medföljande mall av deltagarna.

Resultaten visar att deltagarna har:

 • Fler hälsofrämjande aktiviteter.
 • Bättre kontroll över sina liv.
 • Högre självkänsla.
 • Tillgång till ett verktyg de kan använda sig av på daglig basis.

Det här får du lära dig

 • Hur du når de elever som drabbats av psykisk ohälsa.
 • Hur du fångar upp dessa elever.
 • Ett verktyg för att uppnå sundare vanor.
 • Korta pausaktiviteter som varvas med reflektionsövningar.
 • Hur du själv kan starta en grupp.
 • Hur du framgångsrikt utbildar personal i metoden.

Manual inkl. övningar samt utvärdering ingår för att du ska kunna implementera hela eller delar av metoden direkt i ditt arbete med unga.

Utbildningsplan

 • Två halvdagar om 4 h, alternativt 3 gruppträffar á 90 min (material läses in på förhand). Uppföljning utifrån behov.
 • 3 gruppsessioner med elevgrupp om max 6-8 ungdomar per grupp + max två från er som vill leda egna grupper. Jag finns med som backup.  45-60 min/gång.
 • Elevgruppcoaching mellan varje gruppmöte enligt Coachomatens modell, 20-40 min (kan göras online).

Halvdag kan med fördel avslutas med olika fysiska aktiviteter utomhus tillsammans med t ex. idrottslärare för att inspirera till rörelseglädje för olika nivåer. 

Pris: 15 000 kr

Ring 073 663 12 65 eller fyll i intresseanmälan nedan

ERT BEHOV